Xem Ngày Tốt Xấu Năm 2023 - Quý Mão

 • Xem giờ tốt hôm nay
 • lịch ngày tốt hôm nay
 • xem lịch ngày tốt năm 2023
 • ngày 27/9/2023 là ngày tốt hay xấu?
 • hôm nay có phải ngày tốt không?

Xem ngày tốt xấu hôm nay 27/09/2023

 • Ngày Dương Lịch: 27-09-2023
 • Ngày Âm Lịch: 13-08-2023
 • Ngày Hắc đạo, Giờ Mão (05G), Ngày Mậu Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân
 • Giờ Hoàng Đạo: Nhâm Tý (23g - 1g) Quý Sửu (1g - 3g) Ất Mão (5g - 7g) Mậu Ngọ (11g - 13g) Canh Thân (15g - 17g) Tân Dậu (17g - 19g)

Đánh giá: Ngày Xấu

Dương Lịch
25

Tháng 9

Âm Lịch
11

Tháng 8

Ngày Hắc đạo

Thứ 2: Ngày 25 Tháng 9 Năm 2023 (11/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Dần (3g - 5g) Nhâm Thìn (7g - 9g) Quý Tỵ (9g - 11g) Bính Thân (15g - 17g) Đinh Dậu (17g - 19g) Kỷ Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân
Dương Lịch
26

Tháng 9

Âm Lịch
12

Tháng 8

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 26 Tháng 9 Năm 2023 (12/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Tân Sửu (1g - 3g) Giáp Thìn (7g - 9g) Bính Ngọ (11g - 13g) Đinh Mùi (13g - 15g) Canh Tuất (19g - 21g) Tân Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Đinh Hợi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân
Dương Lịch
27

Tháng 9

Âm Lịch
13

Tháng 8

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 27 Tháng 9 Năm 2023 (13/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Tý (23g - 1g) Quý Sửu (1g - 3g) Ất Mão (5g - 7g) Mậu Ngọ (11g - 13g) Canh Thân (15g - 17g) Tân Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Mậu Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân
Dương Lịch
28

Tháng 9

Âm Lịch
14

Tháng 8

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 28 Tháng 9 Năm 2023 (14/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Dần (3g - 5g) Đinh Mão (5g - 7g) Kỷ Tỵ (9g - 11g) Nhâm Thân (15g - 17g) Giáp Tuất (19g - 21g) Ất Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân
Dương Lịch
29

Tháng 9

Âm Lịch
15

Tháng 8

Ngày Hoàng đạo

Thứ 6: Ngày 29 Tháng 9 Năm 2023 (15/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23g - 1g) Đinh Sửu (1g - 3g) Canh Thìn (7g - 9g) Tân Tỵ (9g - 11g) Quý Mùi (13g - 15g) Bính Tuất (19g - 21g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Canh Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân
Dương Lịch
30

Tháng 9

Âm Lịch
16

Tháng 8

Ngày Hoàng đạo

Thứ 7: Ngày 30 Tháng 9 Năm 2023 (16/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Tý (23g - 1g) Canh Dần (3g - 5g) Tân Mão (5g - 7g) Giáp Ngọ (11g - 13g) Ất Mùi (13g - 15g) Đinh Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Tân Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân