Xem Ngày Tốt Xấu Năm 2024 - Giáp Thìn

 • Xem giờ tốt hôm nay
 • lịch ngày tốt hôm nay
 • xem lịch ngày tốt năm 2024
 • ngày 18/7/2024 là ngày tốt hay xấu?
 • hôm nay có phải ngày tốt không?

Xem ngày tốt xấu hôm nay 18/07/2024

 • Ngày Dương Lịch: 18-07-2024
 • Ngày Âm Lịch: 13-06-2024
 • Ngày Hắc đạo, Giờ Dần (03G), Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử
 • Giờ Hoàng Đạo: Giáp Dần (3g - 5g) Ất Mão (5g - 7g) Đinh Tỵ (9g - 11g) Canh Thân (15g - 17g) Nhâm Tuất (19g - 21g) Quý Hợi (21g - 23g)

Đánh giá: Ngày Xấu

Dương Lịch
15

Tháng 7

Âm Lịch
10

Tháng 6

Ngày Hắc đạo

Thứ 2: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2024 (10/06/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Dần (3g - 5g) Canh Thìn (7g - 9g) Tân Tỵ (9g - 11g) Giáp Thân (15g - 17g) Ất Dậu (17g - 19g) Đinh Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử
Dương Lịch
16

Tháng 7

Âm Lịch
11

Tháng 6

Ngày Hoàng đạo

Thứ 3: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2024 (11/06/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Kỷ Sửu (1g - 3g) Nhâm Thìn (7g - 9g) Giáp Ngọ (11g - 13g) Ất Mùi (13g - 15g) Mậu Tuất (19g - 21g) Kỷ Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử
Dương Lịch
17

Tháng 7

Âm Lịch
12

Tháng 6

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2024 (12/06/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Tý (23g - 1g) Tân Sửu (1g - 3g) Quý Mão (5g - 7g) Bính Ngọ (11g - 13g) Mậu Thân (15g - 17g) Kỷ Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử
Dương Lịch
18

Tháng 7

Âm Lịch
13

Tháng 6

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2024 (13/06/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Dần (3g - 5g) Ất Mão (5g - 7g) Đinh Tỵ (9g - 11g) Canh Thân (15g - 17g) Nhâm Tuất (19g - 21g) Quý Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử
Dương Lịch
19

Tháng 7

Âm Lịch
14

Tháng 6

Ngày Hắc đạo

Thứ 6: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2024 (14/06/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23g - 1g) Ất Sửu (1g - 3g) Mậu Thìn (7g - 9g) Kỷ Tỵ (9g - 11g) Tân Mùi (13g - 15g) Giáp Tuất (19g - 21g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử
Dương Lịch
20

Tháng 7

Âm Lịch
15

Tháng 6

Ngày Hắc đạo

Thứ 7: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2024 (15/06/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23g - 1g) Mậu Dần (3g - 5g) Kỷ Mão (5g - 7g) Nhâm Ngọ (11g - 13g) Quý Mùi (13g - 15g) Ất Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Ất Dậu, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử
Dương Lịch
21

Tháng 7

Âm Lịch
16

Tháng 6

Ngày Hoàng đạo

CN: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2024 (16/06/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Dần (3g - 5g) Nhâm Thìn (7g - 9g) Quý Tỵ (9g - 11g) Bính Thân (15g - 17g) Đinh Dậu (17g - 19g) Kỷ Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Thìn, Tiểu thử